Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er Personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelse af køb og levering af ydelser til vores kunder eller ved besøg på vores hjemmeside.

Dataansvarlig

Mer’foto er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om kunder, andre parter og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Mer’foto Aps
CVR-nr.: 37501220
Adresse: Sindalsvej 9, 8240 Risskov
Telefon: 60402020
E-mail: info@merfoto.dk

Hvis Mer’foto fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

De forskellige typer af behandling

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål. 

Gennemførelse af køb og levering af ydelser til vores kunder 

Når der købes billeder via vores hjemmeside, behandler vi almindelige personoplysninger om køberen og den portrætterede elev. De personoplysninger, som vi behandler om køberen, er navn, e-mailadresse, adresse samt betalingsoplysninger. For så vidt angår den portrætterede elev behandler vi personoplysninger i form af navn, adresse og billeder. Formålet med vores behandling af disse personoplysninger er, at vi kan levere de aftalte ydelser til vores kunder. Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da det er nødvendigt for vores opfyldelse af kontrakten med kunderne om billederne. Vi opbevarer personoplysningerne i op til skolegangens længde for den pågældende elev og i 1 år derefter på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi det er nødvendigt for vores opfyldelse af kontrakten med vores kunder, at vi besidder oplysningerne. Det er muligt for vores kunder at give samtykke til, at vi må opbevare oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Hvis samtykket gives, opbevares personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. På baggrund af kundens samtykke opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år fra den førnævnte opbevaringsperiode. Det er til enhver tid muligt at trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til info@merfoto.dk. Læs mere herom nedenfor i privatlivspolitikkens afsnit om retten til at trække et samtykke tilbage. 

Hjemmesiden 

Når du besøger vores hjemmeside www.merfoto.dk opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger: 

• Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing 
• Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
• Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
• Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik her: 
Cookiepolitik – merfoto.dk
• Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. 

Job 

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os, og de eventuelle personoplysninger, som vi har modtaget fra andre, og som du har samtykket til, at vi må kontakte. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen. Vi opbevarer ansøgninger i en periode på op til 6 måneder efter ansøgningsfristen på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at være sikre på, at vi finder den rette kandidat til den pågældende stilling. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med driften af vores virksomhed, eller som vi samarbejder med. 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande 

Al data gemmes på servere inden for EU. Vi overfører derfor ikke dine personoplysninger til tredjelande. 

Hvordan

 For at kunne tilbyde dig vores ydelser, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette og videregive dine oplysninger. 

Sikkerhed 

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere indenfor EU, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan dog være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, der giver os ret eller pligt til at opbevare dem i længere tid. 

Retten til at trække dit samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@merfoto.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt. 

Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger: 

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 – Ret til berigtigelse (rettelse)
– Ret til sletning
– Ret til begrænsning af behandling
– Ret til indsigelse
– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til info@merfoto.dk. 

Klage til datatilsynet

 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på info@merfoto.dk.