Disse handelsvilkår finder anvendelse ved køb af varer på merfoto.dk. MER’foto kan opdatere handelsvilkårene fra tid til anden, hvorfor du bedes acceptere dem hver gang du gennemfører en bestilling af varer på hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer handelsvilkårene ved aktiv afkrydsning, kan du ikke gennemføre en bestil-ling af varer på hjemmesiden. 

Disse handelsvilkår er senest opdateret den 26-03-2021. 

1. Kontaktoplysninger 

MER’foto ApS (“MER’foto”)
CVR-nr.: 37501220
Sindalsvej 9 8240
Risskov Telefon: 60402020
E-mail: kontakt@merfoto.dk

2. Ydelser

På hjemmesiden kan du købe trykte og printede fotografier af elever og ansatte samt tilhørende tilbehør til sådanne fotografier. Fotografierne vil typisk være taget af MER’fotos fotografer i forbindelse med MER’fotos årlige skolefo-tograferinger på forskellige skoler i Danmark. Fotografierne kan købes i forskellige opløsninger, formater mv. Valgmulighederne fremgår af hjemmesiden. Hjemmesiden er åben 24 timer i døgnet. Du kan derfor altid gennemføre en bestilling af varer på hjemmesiden, medmindre hjemmesiden bliver lukket som følge af vedligeholdelse. Du kan kun gennemføre en bestilling af varer, når hjemmesiden er åben og tilgængelig. For at gennemføre en bestilling på hjemmesiden skal du vælge de varer, som du vil købe, og derefter lægge dem i indkøbskurven. Du kan helt frem til selve købsforpligtelsen rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet og prisen for varerne. Prisen angives altid inklusive moms. 

3. Ordrer 

Når du har gennemført en bestilling på hjemmesiden, vil du automatisk mod-tage en e-mail, hvor de varer, som du har bestilt, vil fremgå. Her er der alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Der er med andre ord ikke tale om en juridisk bindende ordrebekræftelse. En købsaftale er først indgået, når MER’foto har afsendt en juridisk bindende ordrebekræftelse pr. e-mail til dig. Gennemførelse af en bestilling af varer på hjemmesiden er således ikke udtryk for en juridisk bindende købsaftale, og din ordre bliver først til et bindende køb, når Mer’foto har accepteret din ordre ved at sende dig en ordre-bekræftelse pr. e-mail. MER’foto kan derudover til enhver tid annullere en accepteret ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende tilfælde. 

4. Priser 

Alle priser på varerne på hjemmesiden er angivet i danske kroner og er inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre udgifter. MER’foto tager forbehold for leveringsomkostninger i form af fragt, levering og porto, som derfor lægges oveni prisen på varerne. Beregningen af leveringsomkostninger vil afhænge af den valgte logistikvirksomhed, leverings-form, leveringsstedet og størrelsen på din ordre. Inden din gennemførelse af en bestilling af varer på hjemmesiden, vil du få oplyst den samlede pris, som du skal betale, inklusive de beregnede leveringsomkostninger. 

5. Betaling og sikkerhed 

Gennemførelse af en bestilling af varer på hjemmesiden pålægger dig en betalingsforpligtelse. MER’foto accepterer betaling med kortbaserede betalingsinstrumenter som Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, Mastercard, Maestro og American Ex-press, ligesom MER’foto accepterer applikationsbaserede betalingssystemer som MobilePay. Alle betalingsoplysninger sendes krypteret, hvilket betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dine betalingsoplysninger ved køb af varer på hjemmesiden. MER’foto kan registrere eller opbevare dine betalingsoplysninger hos udbyderen af det betalingsinstrument eller betalingssystem, som du vælger at benytte ved køb af varer på hjemmesiden. MER’foto anvender alene dine betalingsoplysninger til gennemførelse af din betaling for de købte varer. Din betaling vil først blive trukket på din konto, når dine varer afsendes fra MER’foto. Det beløb, som du har købt varer for, vil imidlertid blive reserveret på din konto med det samme efter du har gennemført en bestilling. MER’foto kan aldrig trække et større beløb en det, du har godkendt ved købet. MER’foto opkræver som udgangspunkt ikke et særskilt gebyr, når du foretager betaling med betalingsinstrumenter eller betalingssystemer. Ved betaling med betalingskort udstedt uden for Danmark, eller udstedt som erhvervs-kort, kan du imidlertid blive pålagt et gebyr, som bl.a. afhænger af typen af dit betalingskort og den samlede pris. Du vil få oplyst størrelsen af gebyret inden du gennemfører en bestilling af varer. 

6. Levering 

MER’foto leverer til hele Danmark. Der foretages derfor ikke levering til udlandet eller til Færøerne eller Grønland. MER’foto tilbyder levering af varer med følgende logistikvirksomheder: PostNord. Alt efter hvilken logistikvirksomhed og leverings-form, du vælger, bliver der ud fra leveringsstedet og størrelsen på din ordre beregnet leveringsomkostninger. MER’foto forventer at levere de bestilte varer inden for 5 hverdage efter, at du har modtaget ordrebekræftelsen på din bestilling. Dette er dog kun en anslået tid og MER’foto kan ikke garantere en fast leveringstid. Forsvinder varen eller bliver beskadiget inden levering er foretaget, bærer MER’foto risikoen for det. Forsvinder varen eller bliver beskadiget efter levering er foretaget, bærer du risikoen for det. Forsvinder varen eller bliver beskadiget under forsendelsen, når du udøver din fortrydelsesret og returnerer varen til MER’foto, bærer du selv risikoen for det. 

7. Fortrydelse 

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret ved køb af varer på hjemmesiden. Ved køb af varer løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du får varerne i fysisk besiddelse, hvilket vil sige fra leveringstidspunktet. Der ydes ikke fortrydelsesret ved køb af varer, der er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Dette gælder bl.a. tilpasning, produktion, tryk og print af fotografier, som først iværksættes efter din gennemførelse af en bestilling, som er baseret på dine individuelle valg, og som ikke efterfølgende kan sælges til anden side. For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele MER’foto om din beslutning om at fortryde i en utvetydig erklæring. Det kan du gøre ved at udfylde den standardfortrydelsesformular, der er medtaget nederst i disse handelsbetingelser som bilag 1, men det er ikke en betingelse. Du kan sende din meddelelse eller standardfortrydelsesformular til MER’foto pr. e-mail til kontakt@merfoto.dk. 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis fortrydelses-fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer MER’foto alle betalinger mod-taget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som MER’foto tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor MER’foto har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde. MER’fo-to gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

MER’foto kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil MER’foto har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal returnere varerne til MER’foto uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret MER’foto om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde alle direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. 

8. Reklamation

 Du har 2 års reklamationsret ved køb af varer på hjemmesiden. Du skal reklamere inden rimelig tid efter, at du har opdaget en mangel. Du kan således miste din reklamationsret, hvis du ikke reklamerer inden rimelig tid efter, at en mangel er eller burde være opdaget. En reklamation, der fremkommer inden 2 måneder efter, at du har opdaget en mangel, vil blive anset som rettidig. For at udøve din reklamationsret skal du meddele MER’foto om din beslutning om at reklamere i en utvetydig erklæring. Du kan sende din meddelelse til MER’foto pr. e-mail til kontakt@merfoto.dk. 

9. Rettigheder 

Alle rettigheder, herunder alle ophavsrettigheder, til fotografier, der udbydes til salg på hjemmesiden, tilhører alene MER’foto. Køb af eksemplarer af fotografier omfatter alene retten til at råde over de købte eksemplarer. Retten til at råde over fotografier ved fremstilling af eksemplarer og ved tilgængeliggørelse for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse tilkommer således alene MER’foto. 

10. Behandling af personoplysninger 

Når du gennemfører en bestilling af varer på hjemmesiden, behandler MER’fo-to almindelige personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at levere varerne i henhold til købsaftalen med dig. Du kan læse mere om MER’fotos privatlivspolitik på Privatlivspolitik – merfoto.dk

MER’fotos behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

11. Klagemuligheder 

Såfremt du ønsker at klage over dit køb af varer på hjemmesiden, kan du kontakte MER’foto på e-mailadressen eller telefonnummeret angivet under punkt 1. Hvis det mod forventning ikke lykkes dig at finde en løsning sammen med MER’foto, kan en klage over dit køb af varer på hjemmesiden også indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via klageportalen for Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk). Du kan i øvrigt anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan klage til EU-kommissionens online klageportal via følgende link: www.ec.europa.eu/odr. 

12. Lovvalg og værneting 

Disse handelsvilkår er underlagt dansk ret. Enhver tvist vedrørende indholdet og forståelsen af disse handelsvilkår skal søges løst ved forhandling. Hvis der ikke opnås enighed som følge af sådanne forhandlinger, kan tvisten forlanges afgjort ved de almindelige danske domstole.   

BILAG 1: STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. 

– Til MER’foto ApS, Sindalsvej 9, 8240 Risskov, telefon: 60402020, e-mail: kontakt@merfoto.dk

– Jeg/vi  meddeler herved, at jeg /vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser 

– Bestilt den/modtaget den 

– Forbrugerens navn (forbrugernes navne) 

– Forbrugerens adresse (forbrugernes adresse) 

– Forbrugerens underskrift (forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

– Dato